Хрватскиот национален мултипликативен настан се одржа во Загреб

Вчера се одржа Националната конференција во Загреб, Хрватска, чиј домаќин беше АСОО, со учество на повеќе од 30 лица, меѓу кои: наставници за стручно образование и обука од центрите за стручно образование и обука и „средни училишта“, ученици за стручно образование и обука, претставници на градската власт од Одделението за образование, спорт и млади и др. Настанот наиде на голем интерес и по затворањето на онлајн стриминг на Фејсбук страницата на проектот на пленарните и презентативните сесии за запознавање на резултатите и постигнувањата на проектот, учесниците и организаторите одржаа плодни дискусии во врска со обезбедувањето квалитет во СОО на далечина и вреднувањето на неговите резултати од учењето. Настанот беше затворен со сесија за вмрежување за генерирање партнерства за бизнис-ВЕТ и препораки за реформи во политиките.
November 5, 2023

0 responses on "Хрватскиот национален мултипликативен настан се одржа во Загреб"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.