За проектот

 • VET@HOME – Пилотирање на виртуелни практични обуки за кулинарски уметности СОО

  Финансиран од: Програмата Еразмус+, Клучна акција: Соработка за иновации и размена на добри практики

 • Период на имплементација: 1 март 2021 – 31 октомври 2023 година

  VET@HOME е дизајниран да креира и пилотира стандарден модел на наставна програма заснована на единици за виртуелни практични курсеви за обука (практика за обука) во рамките на СОО за професијата „Готвач“. Овозможува одржување на стручната обука во екстремни околности како онаа предизвикана од пандемијата. Проектот воведува нов пристап кон испораката на практични курсеви за обука кои водат до квалификации кои се приспособени за испорака на далечина и мешан начин, користење на алтернативни капацитети за учење и новите оперативни околности на секторот за храна и пијалоци низ ЕУ. Пристапот е применлив и за обесправените ученици кои имаат потешкотии да бидат физички присутни во просториите за обука секојдневно.

 • Општата цел на VET@HOME е да ја зајакне способноста на институциите за стручно образование и обука да обезбедат висококвалитетно, инклузивно дигитално образование во кулинарски уметности, приспособено според стандардите за работа по COVID19 во индустријата за храна и пијалаци.

  Специфичните цели се да:

  – да се развие модел на наставна програма базирана на единици за виртуелни практични курсеви за обука во СОО за професијата „Готвач“,

  – креирајте on-line платформа за виртуелна испорака на курсеви за практична обука за делумна квалификација за професијата „Готвач“,

– опремување на давателите на СОО со заеднички протокол и насоки како да ги користат виртуелните ресурси во практичната обука,

– да се одржи атрактивноста на СОО во кулинарските уметности и закрепнувањето по кризата со исцртување на патишта за препознавање на резултатите од практичната обука во режим на далечина.

Проектни партнери:

International College Ltd., Бугарија

https://mk-edu.eu/

PROANDI CONSULTORES ASSOCIADOS LDA (PROANDI), Португалија  

https://www.proandi.pt/

FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO, SL (FASE), Шпанија

https://www.fase.net/

ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (CDI), Република Северна Македонија

https://cdi.mk/

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH (ASOO), Хрватска  

https://www.asoo.hr/

Leantick ltd., Бугарија

https://leantick.com/

Partners

MK-logo-final-2
Proandi - sem fundo
logo cdi-irz najnovo1
asoo_logo_01
FASE_big

Целни групи на проектот

Кој е проектот VET@HOME за:

Даватели на СОО

 

Тутори од компанијата

 

 

Институции за регулирање на СОО

Обучувачи за практична обука

Ученици за стручно образование и обука

Други засегнати страни

 

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.