Сите курсеви

Курс 1: Основи за готвење

ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА Ве молиме имајте предвид дека овој курс е предуслов за запишување на следните курсеви на VET@HOME: - Курс 2 - Салати; - Курс 3 - Супи; - Курс 4 - Главни курсеви (јадења) и - Курс 5 - Десерти.

Курс 5. Подготовка на десерти

Овој курс се базира на Модул 5 од моделот наставна програма развиена во рамките на проектот VET@HOME. Курсот е дизајниран да служи како обука за доставување на далечина. Сепак, тој е погоден и за комбинирано учење. Ве молиме имајте предвид дека за да се запишете на овој курс, прво треба да го завршите курсот VET@HOME 1 - Основи за готвење (ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА).

Курс 4: Подготовка на главно јадење

Овој курс се базира на Модул 4 од моделот наставна програма развиена во рамките на проектот VET@HOME. Курсот е дизајниран да служи како обука за доставување на далечина. Сепак, тој е погоден и за комбинирано учење. Ве молиме имајте предвид дека за да се запишете на овој курс, прво треба да нго завршите курсот VET@HOME 1 - Основи за готвење (ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА).

Курс 3: Подготовка на супи

Овој курс се базира на Модул 3 од моделот наставна програма развиена во рамките на проектот VET@HOME. Курсот е дизајниран да служи како обука за доставување на далечина. Сепак, тој е погоден и за комбинирано учење. Ве молиме имајте предвид дека за да се запишете на овој курс, прво треба да го завршите курсот VET@HOME 1 - Основи за готвење (ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА).

Курс 2- Подготовка на салати

Овој курс се базира на Модул 2 од моделот наставна програма развиена во рамките на проектот VET@HOME. Курсот е дизајниран да служи како обука за доставување на далечина. Сепак, тој е погоден и за комбинирано учење. Ве молиме имајте предвид дека за да се запишете на овој курс, прво треба да го завршите курсот VET@HOME 1 - Основи за готвење (ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА).

Joint Staff Training Event

This is a pilot class for the Joint Staff Training organized within the VET@HOME project in Bulgaria, September 2023.
VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.