Уште еден успешен настан во рамките на VET@HOME се одржа денеска во Бугарија за презентирање на резултатите од проектот

Тимот на Меѓународниот Колеџ денеска го презентираше проектот VET@HOME на Националната конференција во Софија „Практично СОО во дигиталната ера“.

Проектниот тим ги објасни резултатите развиени во рамките на проектот VET@HOME, а потоа имаше плодна дискусија и сесии за вмрежување со претставниците на Националната агенција за стручно образование и обука во Бугарија, професионалните средни училишта за туризам од Бугарија, Центрите за стручно образование и обука и други засегнати страни. Учесниците го споделија своето задоволство од презентираните резултати и намерата да ги искористат предностите на алатките и ресурсите обезбедени од проектот VET@HOME.

Ќе има уште една конференција за презентација на проектот и неговото достигнување што ќе се одржи на 31.10.2023 година во Варна, Бугарија и ќе го означи официјалното затворање на проектот.


November 5, 2023

0 responses on "Уште еден успешен настан во рамките на VET@HOME се одржа денеска во Бугарија за презентирање на резултатите од проектот"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.