ПОДГОТВИТЕЛНА ЕДИНИЦА Ве молиме имајте предвид дека овој курс е предуслов за запишување на следните курсеви на VET@HOME: - Курс 2 - Салати; - Курс 3 - Супи; - Курс 4 - Главни курсеви (јадења) и - Курс 5 - Десерти.

FREE

Ова е прв модул за обука на курсот VET@HOME за практична обука за професијата „Готвач“.

Модулот е дизајниран како задолжителна целина што треба да се заврши за да се продолжи на следните курсеви: салати (2), супи (3), главни јадења (4) и десерти (5).


Модулот ги запознава учениците со основните концепти, правила и процедури што треба да се следат во професионалната кујна, како и со важни здравствени и безбедносни прописи и стандарди што треба да ги почитуваат учениците за време на нивната обука (и работата потоа).

Целта на модулот е да се осигура дека учениците ги имаат основните знаења, вештини и компетенции за спроведување на задачите поврзани со понатамошната обука на курсевите VET@HOME.


Вкупното времетраење на курсот е 19 студиски часа (45 мин./секој), со вклучена проценка.

Course Currilcum

  • 1.1.1. Прехранбената индустрија и готвењето како професија (ППТ) 01:00:00
  • 1.1.1. Прехранбената индустрија и готвењето како професија (видео) 00:30:00
  • 1.1.1. Прехранбената индустрија и готвењето како професија (дополнително читање и вежбање) 00:45:00
  • 1.1.2. Алатки и опрема (PPT) 01:30:00
  • 1.1.2. Алатки и опрема (video) 00:45:00
  • 1.1.2. Алатки и опрема (вежба) 01:30:00
  • 1.1.3 Mise en Place (поставење) 01:20:00
  • 1.1.3. Mise en Place (video) (поставување) 00:25:00
  • 1.1.3. Mise en Place-Поставување (Вежба) 00:30:00
  • 1.1.3. Mise en Place (задача) 01:30:00
  • 1.1.4. Санитација и безбедност (PPT) 01:30:00
  • 1.1.4. Санитација и безбедност (видео) 00:45:00
  • 1.1.4. Санитација и безбедност (вежбање) 00:45:00
  • Оценување на задача: Unlimited
  • Практичен испит: 01:30:00
VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.