online

Празнична честитка од VET@HOME

Dec 23,21

Најтопли празнични честитки од тимот на проектот VET@HOME!

Read More

Проектот VET@HOME вели Здраво!

Dec 13,21

Здраво Здраво! Ова е веб-страницата за проектот VET@HOME – заедничка иницијатива на 6 организации од 5 земји (Бугарија, Шпанија, Португалија, Хрватска и Северна Македонија).

Read More
VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.