VET@HOME 5ти проектен е-билтен

Ова е нашиот последен е-билтен што ќе го издадеме во рамките на проектот VET@HOME. Во него го сумираме сработеното во текот на минатиот месец како и испорачаните резултати од проектот. Оттука остануваме достапни за понатамошна комуникација на нашите контакти, затоа не двоумете се да ни пишете за повеќе информации.

November 5, 2023

0 responses on "VET@HOME 5ти проектен е-билтен"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu All rights reserved.